Đánh giá & nhận xét cho Thanh ray trượt, Con trượt