Đánh giá & nhận xét cho Thanh ray trượt, Con trượt
quang-cao-phai-84